Oddział Socjalny Joannitów działa od  22 października 1995 roku, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Urzędem Miasta Słupsk, a JOANNITAMI PÓŁNOCNEJ NADRENII I WESTFALII.

 

Placówka ta prowadzi działalność nieodpłatnej pomocy osobą potrzebującym. Jest to jedna z pierwszych placówek Socjalnych Joannitów w Polsce, zarazem największą tego typu na Pomorzu.

 

Oddział dysponuje zapleczem pielęgniarskim, technicznym wykorzystywanym do pomagania podopiecznym MOPR- Słupsk. Prowadzi aptekę, wypożyczalnię sprzętu jak i wyjazdową opiekę pielęgniarską.

 

Placówka ta, na co dzień współpracuje ze Stowarzyszeniem Joannitów, a przede wszystkim Grupą Ratowniczą, która wywodzi się striktę spod skrzydeł Stacji Socjalnej.

 

W roku 2012 Stacja Socjalna została włączona w całości pod Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

 

Siedziba stacji mieści się przy ulicy Szczecińskiej 99 w Słupsku